handouts


reeks 1 en 3  speel agressie weg met je team - Arto - Lieve De Meyer 
reeks 1  De impact van agressie - Impuls vzw - Elke Fierens
reeks 1, 3 en 5  “Bouwen aan afbouw”voorstelling Tool VBM enengagementsverklaring vanuit het Vlaams PlatformVBM - Anneke Degand & Mieke Lagrou
reeks 1 en 2 LSCI - een introductie -Gerrit De Moor
reeks 1 en 4 Incidenten, wat kunnen we hiervan leren? -Trifier i.s.m. 't ZwartGoor- Gijsbert Roseboom
reeks 1 Pesten stoppen in deopvang - Hilde Leonard
reeks 1,4 en 5 Sorrybox 2.0:eenvoudige manieren om te werken rond probleemgedrag en herstel - EricBeke
reeks 2 en 4 MEER AAN DE HAND? MEERAAN TE DOEN?Werken aan herstel met de herstelpiramide © - Johan Deklerck
reeks 2  Wat als het reptielenbrein met ons op de loop gaat? - De Onderstroom - Jürgen Peeters
reeks 2  Omgaan met roddelen -Patty Leppens
reeks 2 en 4 ‘Bouwen aan afbouw’-Aan de slag met de toolvan het Vlaams Platform Vrijheidsbeperkende maatregelen. - Zevenbergen & De Lovie - Hanne Heylen & Marinka Coulier
reeks 4 De Ivan-tool: De start vaneen een goede nazorg -UCLL
reeks 4 en 5 Geweldloos opvoeden vanuit 'Nieuweautoriteit' en 'de interactie roos' -Wingerdbloei - Sieska Baert
reeks 4 Agressie beheersen vanuit het emotionele ontwikkelingsprofiel’ -Iris Van den Brande
reeks 4 In verbinding met jezelf tijdens lastige situaties in de kinderopvang -Dialoogplus
reeks 5 Train de trainer agressiebeheersing - D-NA- Peter Engelborghs
reeks 5 Snel en efficiënt mijn spanning loslaten, met TRE. Zelfzorg ifv herstel - Dialoogplus
reeks 5   Omgaan met agressie ophuisbezoek - Impuls -Alain Soenens