gesprekstafels

Samen aan tafel rond een bepaalde vraag of thema. Het gesprek wordt ondersteund door iemand met een pak ervaring rond het thema.

Je kan je niet op voorhand inschrijven voor de gesprekstafels. Schuif mee aan tafel tijdens de vrije momenten tussen workshops door of plan je workshops aan de hand van de gespreks- of inspiratietafels waaraan je zeker wil deelnemen

onderwerp expert
Oplossingsgericht aan de slag met de jongeren van je groep: “Alles wat je niet probeert, mislukt” Liselotte Pattyn (Konekt)
“Maak de volgende zin af: ‘Dankzij dit probleem …..” Oplossingsgerichte intervisie in jouw team Liselotte Pattyn (Konekt)
Het inzetten van de methode Heijkoop als alternatief voor Vrijheidsbeperkende maatregelen
Raf Janssoone (Rotonde vzw)
In gesprek met de Zorginspectie over vrijheidsbeperkende maatregelen Patrick Barbe (zorginspectie), moderator: Niels Torfs (Jeugdzorg Ter Elst)
Vrijheidsbeperkende maatregelen als respons-ability: zorgethische paradoxen Herman Vanarwegen (DVC Zevenbergen)
Getuigenis en tafelgesprek met de ouders over vrijheidsbeperkende maatregelen Lydia Vereertbrugghen, Ann Van Houtteghem
Moderator: Ali
Kazem Zadeh (Sen vzw)
Straffen en herstel: een moeilijk huwelijk? Johan Deklerck
Signaleringsplan, ijsberg in zicht! Niels Torfs (Jeugdzorg Ter Elst)
Elkaar verrijken om vrijheidsbeperking te verarmen Toby De Blauwer (OC Broeder Ebergiste)
De AgressieWijzer, een praktisch instrument voor een teamgerichte aanpak van agressie William Bertrand
More is less? Over inzet personeel om afbouw VBM te bekomen Melina Clarisse (De Lovie)
Praten met personen met een verstandelijke beperking over vrijheidsbeperkende maatregelen Piet Buyse (De Lovie)
Agressiecoach: De olifant in de porseleinkast of een porseleinkast tussen de olifanten? Chris Desmet (MFC Koninklijk instituut Woluwe)
Een weerbaarheidscoach voor je team. Das pas goed gezien! Eric Coenen (KOCA Antwerpen)
Oplossingsgericht aan de slag met de jongeren van jouw groep: “Alles wat je niet probeert, mislukt”  Liselotte Pattyn (Konekt)
Jongeren en ons groepsaanbod. Kan je bij incidenten herstelgericht reageren? vzw Herstelgerichte Constructieve Afhandelingen Oost-Vlaanderen