brochure Leer eruit

Steek je licht op in de digitale brochure 'Agressie-incidenten? Leer eruit!'

Hierin vind je hapklare informatie over hoe je agressie-incidenten opvolgt en eruit leert, op team- en op organisatieniveau. Vertrekpunt hierbij is een goed werkend meld- en registratiesysteem. De schijnwerper in deze brochure is gericht op:

  • Bespreken en analyseren van incidenten, meldingen en registraties.
  • Wat je kan leren uit incidenten om je werking en agressiebeleid te verbeteren.
  • En wat je hierover, hoe en aan wie rapporteert.