Wegwijs na agressie


Niet gerechtelijk afhandelen


 • herstelgerichte tussenkomsten
 • time-out
 • inschakelen experts 


 

Gerechtelijk afhandelen


 • slachtofferbejegening politie
 • parket kan onder andere voor.. 
  Wat na...  
Pesterijen?
Grensoverschrijdend gedrag?
Agressie...?

Psychosociaal welzijn
medewerkers behartigen


 • publicaties federale overheidsdienst 
 • interne procedure psychosociale risico's
 • icoba-aanbod
 • externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
 • inschakelen experts
 

 Financieel afhandelen


 • arbeidsongevallenverzekering werkgever
 • familiale verzekering dader (wettelijke aansprakelijkheid)
 • rechtsbijstand slachtoffer
 • financiele hulp voor slachtoffers