Sorrybox 2.0

Maak het goed met de Sorrybox 2.0

Deze digitale Sorrytheek helpt kinderen en jongeren om het terug goed te maken. Bijvoorbeeld met een gepersonaliseerde Sorrybrief, strip, rap of interactief filmpje.

Leerkrachten, begeleiders en ouders vinden er methodieken om meer herstelgericht te werken in plaats van de traditionele beloning en straf. De Sorrybox 2.0 zet je in bij de jeugdbeweging, hulpverlening, op school en in het gezin.


Dit is een project van MPC Terbank, Icoba, SAM (steunpunt Mens en Samenleving), Serendipity en Link in de kabel met de steun van het Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin in het kader van een projectoproep rond ‘Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid’.