Teams op de rails

Na een ernstig agressie-incident gaat er soms een schokgolf door de organisatie. Teams liggen lam en medewerkers weten niet hoe verder.

Veel dingen eisen de aandacht op: verzekeringen, opvang en nazorg, het verzekeren van de continuïteit in de werking, vraagtekens bij het verder zetten van de hulp- of dienstverlening, analyse van het incident, communicatie met de context, de pers en mogelijks ook de politie.

Je team zit met veel vragen. Hoe krijg je iedereen weer op de been?

Icoba wil je graag helpen door de bomen het bos weer te zien. Contacteer ons voor een verkennend gesprek. Daarin bekijken we samen wat je zelf kan en moet doen en waar en op welke manier Icoba of andere externen een steentje kunnen bijdragen. In dat plan wegen we af welke acties nodig zijn en of financiële tussenkomst voor een externe begeleiding of coaching aangewezen is.