brochure reageer gepast

Hoe reageer je professioneel en gepast op het moment van de agressie? Wat kan, mag en moet
je doen? Wat niet? Samengevat gaat het er om dat je:

  • je angsten en emoties in goede banen leidt
  • jezelf, de ander en de omgeving goed kent en observeert
  • de visie, normen en waarden van je organisatie kent
  • weet wat de teamvisie en afspraken zijn en op basis hiervan:
  • een inschatting maakt van het gedrag en de situatie
  • doelbewust planmatig en methodisch reageert
Hoe je dit doet, lees je in de brochure reageer gepast.  Gebruik de brochure als inspiratie om met je team op één lijn te komen en jullie interventieprocedure te stofferen.

Veel succes!

 download de brochure