Opvolgen

Volg de nasleep van een incident goed op en trek lessen voor de toekomst. Hoe kunnen gelijkaardige incidenten vermeden of teruggeschroefd worden? Hoe kunnen we afspraken structureel inbedden in een agressiebeleid?

Volg agressie goed op. Doe dit voor je cliënt, team of afdeling. De ganse organisatie heeft er baat bij. 

Belangrijk is dat je goed afspreekt en weet:

  • wie agressie opvolgt
  • wat je precies opvolgt
  • en hoe je dat doet
  • en wat je voor dit alles nodig hebt
Daarom de campagne: 'Samen vooruit. Leer eruit.'

Om deze boodschap over te brengen ontwikkelden we:
En er is meer!