Herstellen

Roddels, pesten, conflicten of agressie veroorzaken schade. En als er brokken zijn  - materieel, fysiek, psychisch of relationeel - moeten die hersteld worden. Deze campagne heeft vooral aandacht voor het relationeel herstel.

Hoe gaat het pad tussen hulpverlener en cliënt verder na een agressie-incident?
Hoe organiseer je een goed herstelklimaat in je organisatie? Wie doet wat in een organisatie waar men echt en oprecht voor elkaar zorgt?

Daarom de campagne: Brokken? Maak het goed.

Om deze boodschap over te brengen ontwikkelden we:
En er is meer!