Bespreken

Van agressiebeheersing echt werk maken? Dat begint met uit te klaren wat agressie precies is en het als probleem te erkennen. Maar hoe doe je dat op een beklijvende manier en met alle betrokken partijen? Op een manier die tot actie aanzet?

Door agressie in alle delen van de organisatie bespreekbaar te maken. Kaarten op tafel dus!

Want agressie en de gevolgen ervan bespreken is belangrijk om

  • stoom af te laten en je evenwicht terug te vinden. Durf zeggen wat je stoort, wat je kwaad maakt, wat je bang maakt en wat je nodig hebt. Agressie is niet gewoon. Jij bent niet de enige die er zich onbehaaglijk bij voelt en het anders wil. 
  • beter samen te werken en er uit te leren. Stem onderling af en kom tot afspraken over de aanpak. Dat leidt tot betere zorg voor je cliënten én voor elkaar.
  • de heersende cultuur en het huidige beleid onder de loep te nemen en waar nodig bij te sturen.

Daarom de campagne: Hoe maak jij agressie bespreekbaar?Kaarten op tafel!

Om deze boodschap over te brengen ontwikkelden we een poster, een sticker en een klein gadget.
En er is meer!