Toolbox

Icoba ontwikkelde een toolbox vol activiteiten en methodieken om agressie bespreekbaar te maken, gepast te reageren, tot herstel te komen, te leren uit incidenten en de visie en beleid te toetsen.


Deel je ervaringen op onze facebookpagina . Zo kan iedereen er wel bij varen!

Kies een rubriek: